Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

Εναρκτήριες Συναντήσεις για τα Τμήματα Ενηλίκων

Για τα τμήματα Γυμναστικής : Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 16:00

Για τα τμήματα Παραδοσιακών Χορών : Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, ώρα 19:00

Για τα τμήματα Μοντέρνων Χορών : Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, ώρα 20:00


Στις συναντήσεις θα χωριστούν τα τμήματα και θα ανακοινωθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε τμήματος